Velkommen


Kære Besøgende

Vi har stoppet vores aktiviteter i September måned 2020.

Vi finder en stor passion i at udvikle og lave alt pelsværket efter mål og i samarbejde med kundens ideer og ønsker.
Vi har vores showroom, designudvikling og skindudvælgelse i Trige ved Århus. Alt vores arbejde udføres af professionelle, såsom buntmager, buntmagersyerske, tilskærer samt skrædder.
Firmaet Ole B. er etableret i 1987 efter at Ole B. blev udlært fra pelsfirmaet Birger Christensen, København.
Hovedparten af vores produktion er i udlandet og vores samarbejde går tilbage til 1987, hvor Ole B. arbejdede for Siberian Fur og i samme firmas auktionshus i Hong Kong.
Vi får løbende tilført gæstedesigns. Vi håber at De vil få nytte af vores side

Ole B. Christensen